Văn phòng phẩm Misa (sau đây gọi là “công ty của chúng tôi”) là một dịch vụ do công ty chúng tôi điều hành, chủ yếu là  cung cấp thiết bị văn phòng phẩm. Về việc sử dụng Các điều khoản sử dụng (sau đây gọi là “các điều khoản sử dụng này”) được thiết lập ở dưới. Dành cho tất cả người dùng (sau đây gọi là “thành viên”) sử dụng dịch vụ này, cần phải đọc toàn bộ nội dung của Điều khoản sử dụng này và đồng ý. 

Điều 1. Dịch vụ này 

Thông qua trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ mua sắm online đơn giản nhất. 

Điều 2. Định nghĩa 

Các thuật ngữ sau được sử dụng trong Điều khoản sử dụng này, và có từng ý nghĩa được chỉ định dưới đây. 

(1) ”Nội dung” (contents) là tất cả những thông tin, nội dung liên quan đến sản phẩm gồm tranh ảnh, đoạn văn, âm nhạc, âm thanh, phần mềm, chương trình, mã code, v.v có trên trang web của chúng tôi hay những thông tin có thể truy cập được thông qua trang web của chúng tôi. 

(2) “Thông tin đã đăng” là tất cả các biểu hiện và thông tin mà thành viên gửi đến Công ty thông qua dịch vụ này. 

Điều 3. Đăng kí tài khoản 

Khoản 1: Những ai muốn đăng kí sử dụng dịch vụ thì sau khi đồng ý những điều khoản sử dụng này, đăng kí theo cách quy định cùng với những thông tin quy định (thông tin tài khoản), thì sẽ trở thành thành viên và có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Khi đăng kí thành viên thì hợp đồng sử dụng sẽ được tự động thành lập dựa theo quy định của công ty chúng tôi giữa công ty chúng tôi và thành viên, và thành viên có thể sử dụng dịch vụ dựa theo những quy định của công ty. 

Khoản 2 : Chúng tôi có những lúc sẽ gửi mail vào địa chỉ mail đăng kí của thành viên về những thông tin liên quan đến dịch vụ đang cung cấp như sản phầm mới, tính năng mới, thông tin thay đổi, chương trình khuyến mãi, v.v và thành viên đồng ý với điều này. Liên quan đến cài đặt nhận mail hay phương pháp đồng ý nhận mail sẽ được giới thiệu cụ thể trong dịch vụ của chúng tôi hoặc trong mail gửi đi. 

Khoản 3: Các mục sau đây là lý do từ chối đăng ký và hủy bỏ tài khoản, và công ty có thể từ chối hoặc hủy đăng ký tài khoản theo quyết định của mình. 

Nếu chúng tôi xác định rằng có nguy cơ vi phạm thỏa thuận này hoặc nếu chúng tôi vi phạm. 

Khi có sự gian dối, sai sót hoặc thiếu sót trong tất cả hoặc một phần của các mục đăng ký được cung cấp cho chúng tôi. 

Khi tên thành viên đăng ký làm thông tin tài khoản không phải là tên thật của thành viên. 

Trường hợp những người đã hủy đăng ký sử dụng dịch vụ này trước đây. 

Nếu bạn là trẻ vị thành niên, người giám hộ đã thành niên, người giám hộ hoặc người trợ lý và chưa được sự đồng ý của người đại diện hợp pháp, người giám hộ, hoặc người trợ lý. 

Khi nhiều tài khoản được xác nhận bởi cùng một thành viên hoặc nếu xác nhận được là có rủi ro đó. 

Khi sử dụng hoặc cố gắng sử dụng dịch vụ này bằng phương pháp hoặc mục đích có thể gây thiệt hại cho công ty của chúng tôi và những người dùng đã đăng ký khác hoặc bên thứ ba. 

Nếu bạn can thiệp vào hoạt động của dịch vụ này bằng bất kỳ cách nào. 

Trong trường hợp bạn chết hoặc được đánh giá là bắt đầu hỗ trợ, bắt đầu giám hộ. 

Trong trường hợp bạn không sử dụng dịch vụ này trong hơn 2 năm và không trả lời các liên hệ từ công ty chúng tôi. 

Ngoài ra, trong trường hợp chúng tôi đánh giá rằng việc đăng kí với tư cách là người đăng kí và việc tiếp tục đăng kí là không phù hợp. 

Điều 4. Từ chối trách nhiệm và bảo hành của công ty chúng tôi 

Khoản 1: Công ty chúng tôi, rằng dịch vụ này phù hợp với mục đích cụ thể của thành viên, có giá trị thương mại, độ chính xác và hữu ích mong đợi. Luật và quy định áp dụng cho việc sử dụng dịch vụ này của các thành viên và tuân thủ nội quy của nhóm ngành… Và chúng tôi không đảm bảo rằng sẽ không có vấn đề gì xảy ra. 

Khoản 2: Công ty sẽ kết thúc, chấm dứt hoặc tạm dừng việc cung cấp Dịch vụ của Công ty dựa trên các quy định của Điều khoản sử dụng này, ngoại trừ các trường hợp do cố ý hoặc lỗi nghiêm trọng của Công ty. Hoặc thay đổi, xóa thông tin đã đăng của thành viên, xóa đăng ký thành viên, thiết bị hỏng hóc, hư hỏng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hay bồi thường về bất kỳ thiệt hại nào mà thành viên phải gánh chịu liên quan đến việc sử dụng dịch vụ này. 

Khoản 3: Khi sử dụng dịch vụ này, thành viên phải chuẩn bị các thiết bị như máy tính cá nhân, điện thoại thông minh, đường truyền internet, phần mềm và các thiết bị khác cần thiết để sử dụng dịch vụ này bằng chi phí và trách nhiệm của mình. Ngay cả khi nội dung bị gián đoạn, bị chậm, bị lỗi, bị dừng hoặc không khả dụng do tình trạng kết nối internet, môi trường máy tính cá nhân của thành viên hoặc các lý do không mong muốn khác, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nào về các thiệt hại hay tình trạng đó. 

Khoản 4: Thời gian cung cấp nội dung sẽ là thời gian do máy chủ và hệ thống của chúng tôi quản lý và có trường hợp không giống với thời gian thực tế hoặc thời gian hiển thị trên dịch vụ. 

Khoản 5: Công ty không quản lý hoạt động của các thành viên trên dịch vụ này và việc trao đổi giữa các thành viên sử dụng dịch vụ này sẽ tự chịu rủi ro. Do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những thông tin được các thành viên truyền tải hoặc chia sẻ trong dịch vụ này và những rắc rối giữa các thành viên do chúng gây ra. 

Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường về bất kỳ thiệt hại nào mà các thành viên phải chịu liên quan đến dịch vụ này. 

Điều 5. Quản lý mật khẩu và tài khoản 

Khoản 1: Các Thành viên phải tự chịu trách nhiệm quản lý, lưu mật khẩu và tài khoản của mình, đồng thời không cho phép bên thứ ba sử dụng chúng hoặc cho mượn, chuyển nhượng, thay đổi tên, mua hoặc bán… 

Khoản 2: Thành viên sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do việc quản lý không đầy đủ mật khẩu hoặc tài khoản, sai sót trong việc sử dụng, sử dụng bởi bên thứ ba… Và công ty hoàn toàn không chịu trách nhiệm. 

Khoản 3: Trong trường hợp phát hiện thấy mật khẩu hoặc tài khoản đã bị bên thứ ba đánh cắp hoặc sử dụng, thành viên phải thông báo ngay cho công ty và làm theo hướng dẫn từ công ty. 

Điều 6. Bản quyền 

Khoản 1: Tất cả bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến nội dung thuộc về công ty hoặc bên thứ ba đã cấp quyền cho công ty. Công ty chúng tôi sẽ cấp cho các thành viên quyền sử dụng nội dung trong phạm vi cần thiết để sử dụng dịch vụ này theo các điều khoản sử dụng này. 

Khoản 2: Tất cả bản quyền liên quan đến thông tin đã đăng (bao gồm các quyền lợi quy định tại điều 27 và 28 của luật bản quyền) sẽ được chuyển giao cho công ty đồng thời với việc đăng tải và truyền tải. Các thành viên sẽ không đưa ra bất kỳ khiếu nại nào về thông tin đã đăng. 

Khoản 3: Thành viên có quyền hợp pháp để đăng thông tin của mình và đảm bảo với chúng tôi rằng thông tin đăng tải thông tin không vi phạm quyền của bên thứ ba. 

Điều 7. Những điều cấm 

Khoản 1: Trong trường hợp công ty chúng tôi thấy thành viên có thể hoặc thực hiện bất kỳ hành vi nào sau đây thì chúng tôi có thể xóa thông tin đã đăng, tạm dừng hoặc dừng cung cấp một phần hoặc toàn bộ dịch vụ này, hoặc hủy đăng ký thành viên mà không cần cảnh báo hoặc thông báo trước. Để làm tiền đề, chúng tôi có thể xem các thông tin đăng ký thành viên và có thể duyệt thông tin đã đăng nếu thấy cần cho doanh nghiệp của mình. 

Các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền bảo vệ hình ảnh cá nhân , quyền riêng tư, danh dự hoặc các quyền, lợi ích khác của công ty, người dùng khác đang sử dụng dịch vụ này hoặc của bên thứ ba. 

Các hành vi sử dụng nội dung vượt quá hình thức sử dụng do dịch vụ này lập ra (bao gồm các hành vi như sao chép, truyền tải, in lại và sửa đổi) 

Hành vi liên quan đến hành vi phạm tội hoặc hành vi trái với quy định xã hội. 

Hành vi gửi thông tin khiêu dâm hoặc thông tin có hại cho thanh thiếu niên 

Hành vi nhằm hẹn hò với một người khác giới 

Các hành vi vi phạm pháp luật hoặc nội quy của công ty, nhóm ngành mà thành viên tham gia. 

Hành vi truyền thông tin bao gồm vi rút máy tính và các chương trình máy tính có hại khác. 

Hành vi truyền dữ liệu thông qua dịch vụ này mà vượt quá lượng dữ liệu quy định do công ty chúng tôi định ra. 

Các hành vi có thể gây cản trở hoạt động dịch vụ của công ty chúng tôi. 

Hành vi mạo danh bên thứ ba, chẳng hạn như sử dụng tài khoản hoặc mật khẩu của một thành viên khác. Hoặc cho phép bên thứ ba sử dụng tài khoản và mật khẩu của bạn, hoặc cho mượn, chuyển nhượng, thay đổi tên của bạn, mua hoặc bán.. 

Hành động tải xuống nội dung thông qua phần mềm hoặc thông qua các trang web do bên thứ ba cung cấp. 

Ngoài ra, những hành vi mà chúng tôi cho là không phù hợp. 

Ngoài các mục trong đoạn trên, nếu chúng tôi xác định rằng điều đó là cần thiết cho mục đích bảo vệ quyền, tài sản, dịch vụ… của chúng tôi hoặc bảo vệ tính mạng, thân thể hoặc tài sản của bên thứ ba, chúng tôi sẽ thực hiện trong phạm vi cần thiết. Thông tin đã đăng có thể được tiết lộ và cung cấp cho các tổ chức công cộng như tòa án và cảnh sát. 

Điều 8. Tạm dừng dịch vụ này … 

Nếu bất kỳ mục nào sau đây liên quan, chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc dừng cung cấp một phần hoặc toàn bộ dịch vụ này mà không cần thông báo trước cho thành viên. 

Khi thực hiện bảo trì hoặc kiểm tra thiết bị, hệ thống để cung cấp dịch vụ này. 

Khi hoạt động của dịch vụ này gặp khó khăn do thiên tai tự nhiên như hỏa hoạn, động đất hay do mất điện, hệ thống hỏng hóc… 

Khi máy tính hoặc đường dây liên lạc bị dừng do tai nạn… 

Khi hệ thống bên ngoài do công ty chúng tôi sử dụng bị tạm dừng hoặc không ổn định do một số ảnh hưởng nào đó. 

Ngoài ra, khi chúng tôi xác định rằng việc tạm dừng hoặc gián đoạn là cần thiết. 

Điều 9. Thay đổi, chấm dứt nội dung của dịch vụ này 

Chúng tôi có thể thay đổi nội dung của dịch vụ này hoặc chấm dứt cung cấp do điều kiện của chúng tôi. Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho thành viên do những thay đổi hoặc chấm dứt. Ngoài ra, khi công ty chấm dứt cung cấp dịch vụ này, công ty sẽ thông báo trước cho thành viên theo phương thức quy định. 

Điều 10. Thay đổi đối với các điều khoản sử dụng này 

Chúng tôi có thể thay đổi nội dung của các điều khoản sử dụng này nếu chúng tôi thấy cần thiết. Khi chúng tôi thay đổi nội dung của các điều khoản sử dụng này, chúng tôi sẽ thông báo trước cho các thành viên về những nội dung thay đổi hoặc bằng cách đăng trên dịch vụ này. Sau khi thông báo , nếu thành viên sử dụng dịch vụ này hoặc không thực hiện thủ tục hủy đăng ký trong thời hạn quy định do công ty quy định, thành viên này sẽ được coi là đã đồng ý với việc thay đổi các điều khoản sử dụng này. 

Điều 11. Ra khỏi nhóm 

Khoản 1: Thành viên có thể rút khỏi dịch vụ này và hủy đăng ký là thành viên bằng cách thông báo cho chúng tôi theo phương thức do chúng tôi quy định. 

Khoản 2: Về việc xử lý thông tin cá nhân sau khi rút khỏi nhóm, chúng tôi sẽ thực hiện theo quy định tại điều 13. 

Điều 12. Về việc thay đổi và hủy bỏ nội dung mua hàng 

Chúng tôi không thể chấp nhận thay đổi hoặc hoàn lại tiền sau khi hoàn thành thủ tục mua dịch vụ này. 

Điều 13. Thông báo 

Các thắc mắc về dịch vụ và các liên hệ, thông báo khác từ các thành viên đến công ty chúng tôi, các thông báo liên quan đến tới thay đổi đối với các điều khoản sử dụng, các liên lạc hoặc thông báo khác từ công ty tới các thành viên, tất cả sẽ được thực hiện theo phương thức do công ty quy định. 

Điều 14. Xử lí thông tin cá nhân 

Khoản 1: Về việc xử lý thông tin cá nhân của thành viên bởi công ty chúng tôi, sẽ được quy định riêng trong chính sách bảo mật của chúng tôi và thành viên đồng ý thì chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân của thành viên theo chính sách bảo mật này. 

Khoản 2: Công ty chúng tôi sẽ sử dụng và tiết lộ thông tin, dữ liệu… do các thành viên cung cấp cho công ty dưới dạng thông tin thống kê ở dạng không nhận dạng cá nhân nhằm mục đích cải tiến, hoàn thiện, phát triển… theo quyết định của công ty. Các thành viên sẽ không đưa khiếu nại về điều này. 

Điều tương tự cũng áp dụng đối với thông tin trích xuất từ thông tin đăng ký của dịch vụ SNS bên ngoài khi được đăng ký với tài khoản của dịch vụ SNS bên ngoài hoặc khi thành viên tự thiết lập hợp tác với dịch vụ SNS bên ngoài. 

Điều 15. Chuyển nhượng vị trí 

Khoản 1: Thành viên không được chuyển nhượng, chuyển giao, thế chấp, hoặc vứt bỏ các quyền hoặc nghĩa vụ dựa trên điều khoản sử dụng này cho bên thứ ba. 

Khoản 2 : Trong trường hợp chúng tôi nhượng lại dịch vụ này cho một bên thứ ba thì chúng tôi có quyền chuyển giao toàn bộ cho bên đó những quyền hạn và nghĩa vụ mà chúng tôi có theo quy ước sử dụng, và những thông tin liên quan đến hội viên được quy định trong mục đăng kí thành viên. Và sẽ coi như các thành viên sẽ đồng ý với việc chuyển giao thông tin này. Ngoài ra ”chuyển nhượng dịch vụ” ở đây bao gồm tất cả các trường hợp như việc chuyển giao dự án, chia công ty, v.v 

Điều 16. Tính hiệu lực từng phần 

Nếu bất kỳ điều khoản nào của điều khoản sử dụng này bị vô hiệu, điều đó không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản khác và các điều khoản khác sẽ vẫn có hiệu lực. 

Điều 17. Luật áp dụng hoặc quyền hạn 

Luật áp dụng của các điều khoản sử dụng này là Luật giao dịch thương mại Việt Nam.